PLATBY NA BANKOVNÍ ÚČTY

Splatnost všech poplatků je do 15. dne v měsíci
VARIABILNÍ SYMBOL dostali děti ve škole (může obsahovat pouze čísla, neuvádějte rodné číslo dětí)

STRAVNÉ A DRUŽINA (vč. zájmových útvarů)

číslo účtu:

2101856333/2010 

Obědy  

Stravné se hradí na měsíc dopředu, bude vyúčtováno k 31.12 a 30.6.

Odhlášené obědy jsou odečítány a budou vyúčtovány 

Obědy je nutné odhlásit nejpozději do 7:30 ráno daného dne

Cena jednoho oběda je 24 Kč

Obec Budiměřice přispívá na každý oběd 5,- Kč

měsíčně 480,- Kč

Družina

Hradí se na měsíc dopředu 

V ceně družiny je možnost zdarma navštěvovat zájmové útvary 

měsíčně 200,- KčPOPLATKY - KULTURNÍ AKCE A POMŮCKYčíslo účtu:

2201856330/2010 

Příspěvek na pomůcky - I. pololetí 

ve školním roce 2020/ 2021 hradí pouze 1. ročník
ostatním žákům bude převedena platba z předchozího školního roku

pololetně 200,- Kč

nyní pouze prvňáci! 

Kulturní akce, výlety, exkurze, představení

Hradí se předem pololetně

O akcích škola informuje rodiče

Detailní vyúčtování bude předkládáno zákonným zástupcům

pololetně 800,- Kč