Platby

Družina

Hradí se na měsíc dopředu 

V ceně družiny je možnost navštěvovat zájmové útvary organizované školou zdarma.

150,- Kč

Příspěvek na pomůcky - I. pololetí 

200,- Kč

Oběd 

Stravné se hradí na měsíc dopředu

Odhlášené obědy jsou odečítány v měsíci následujícím

Obědy je nutné odhlásit nejpozději do 7:30 ráno daného dne

Obec Budiměřice přispívá na každý oběd 5,- Kč

22,- Kč

Výlety, exkurze, představení

Hradí se předem

O výši částky škola informuje rodiče prostřednictvím informativního sešitu