P R O J E K T Y

Ovoce do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Děti dostávají zdarma jednou týdně ovoce, nebo zeleninu, ochutnávají nové druhy a vytváří si tak správné stravovací návyky ve výživě. 

Človek a jeho svět

Škola zpracovala didaktické učební materiály pro oblast Člověk a jeho svět (přírodověda, vlastivěda). Tyto materiály lze vyžádat na adrese školy: info@zs-budimerice.cz

Hravě žij zdravě

V rámci výchovy k zdravému životnímu stylu se zúčastňujeme projektu ,,Hravě žij zdravě" 

Vzdělávání společně

Jsme zapojeni v projektu CZ: Podpora ZŠ Budiměřice - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Dále jsme se zapojili do projektu ,,Podpora výuky plavání v základní škole v roce 2018 ( II. etapa)“ č.j. MŠMT - 21088/2017-1