P R O J E K T Y

Ovoce do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Děti dostávají zdarma jednou týdně ovoce, nebo zeleninu, ochutnávají nové druhy a vytváří si tak správné stravovací návyky ve výživě. 

Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby nejenom mléka, ale také jogurtů, sýrů, podmáslí a jiných lahodných mléčných výrobků, které jsou důležitou složkou zdravé stravy. Mléko a mléčné výrobky jsou zdrojem vápníku, minerálů a jiných živin, které tělo dětí potřebuje, aby měly každý den dost sil a energie. 

Človek a jeho svět

Škola zpracovala didaktické učební materiály pro oblast Člověk a jeho svět (přírodověda, vlastivěda). Tyto materiály lze vyžádat na adrese školy: info@zs-budimerice.cz

Vzdělávání společně

Jsme zapojeni v projektu CZ: Podpora ZŠ Budiměřice - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Dále jsme se zapojili do projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk reg č CZ.02.368/0.0/0.0/15-005/0000082. Ten je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání.