Z Á J M O V É    Ú T V A R Y

ve školním roce 2018/2019 nabízela naše škola 10 různých zájmových útvarů,
kterých se mohly zdarma účastnit všechny děti navštěvující školní družinu.
Nabídku pro rok 2019/2020 zveřejníme po letních prázdninách

Péče o žáky s podpůrnými opatřeními

(předmět speciálně pedagogické péče a předmět pedagogické intervence)

Žáci zde procvičují se speciálními pomůckami, v malém kolektivu s individuálním přístupem speciálního pedagoga.

Taneční činnosti

V tanečním kroužku si děti rozvíjejí především schopnosti vnímat hudbu, vcítit se do ní, správné držení těla, základní taneční pohyby. V jeho průběhu se děti naučí taneční choreografie, které předvedou na besídkách a vystoupeních.

Angličtina s lektorem

Hrátky v angličtině se zkušeným lektorem s dluholetou praxí.  V raném věku má výuka jazyku nezpochybnitelné přínosy pro další vývoj řečových schopností i myšlení dítěte. Náklady na kurzy hradí obec Budiměřice.

Zpívání pro radost

Žáci si osvojí základy sborového zpěvu v jednohlasu. Naučí se základní pěvecké návyky a při nácviku vystoupení se učí společné práci v kolektivu. 

Logopedie

Nácvik správné výslovnosti, artikulační cvičení, ale i úkoly věnované řečovému rozvoji. Vše je předkládáno nenásilnou formou prostřednictvím zábavných úkolů, popisováním obrázků, rýmováním či vyprávěním.
 

 

Pohybové hry

Děti milují pohyb a milují hry. Když tyto dvě věci spojíme, vzniknou nápadité pohybové hry pro děti.  Kontaktní hry podporují spolupráci a důvěru, schopnost a ochotu navázat kontakt s ostatními. Pomáhají získat cílené sociálně emocionální zkušenosti.

Počítače hrou 

Škola je vybavena nejnovější počítačovou technikou. Děti pracují jak s osobními počítači, tak tablety. V kroužku se naučí ovládat nejpoužívanější programy.  

Výtvarné činnosti

Pro žáky, kterým je blízká výtvarná výchova je určen tento kroužek. Osvojí si různé výtvarné techniky. pod rukama dětí vznikají jedinečné práce. Výkresy a výrobky žáků jsou zasílány na různé soutěže, kde jsme již získali pěkná umístění. Výkresy zdobí nejen prostory naší školy, ale i řadu jiných míst.

Hudební činnosti - flétna

V hudebním kroužku bude u dětí rozvíjen především hudební sluch a smysl pro rytmus a intonaci. Součástí je výuka hry na flétnu. Ta je jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro malé děti, které s hrou na hudební nástroj právě začínají.