N A Š E    A K T I V I T Y

Projekt u příležitosti 100. výročí vzniku republiky připravovali žáci 4. a 5. ročníku v týdnu od 22. do 26. října. Žáci tvořili prezentace, přinesli vlastní podklady z internetu, z rodinných alb, bankovky a další zajímavosti.

V rámci všech výukových předmětů se na naší škole snažíme o maximální propojení výuky s přírodou. K tomu využíváme školní zahradu, obecní hřiště, plánujeme vycházky do okolí, kde nejen individuálně, ale i ve skupinách "hnízdech", procvičujeme probrané učivo, ověřujeme poznatky v praxi, tvoříme různé projekty. O těchto aktivitách a měsíčních...