N A Š E    A K T I V I T Y

V úterý 28.5. ukončili žáci 4.třídy kurz dopravní výchovy. Cílem kurzu bylo připravit děti na závěrečné přezkoušení a získat průkaz cyklisty. Žáci absolvovali písemný test z pravidel silničního provozu a následně předvedli praktické dovednosti, kdy pod dohledem jezdili na dopravním hřišti. Za každý přestupek jim byly uděleny trestné body. Ti, kteří...

Ve středu 21. května byla v Obecní knihovně v Budiměřicích zahájena nová tradice: pasování prvňáčků z naší školy na čtenáře. Pro naše malé čtenáře to byla velká zkouška. Předvedli nám, co se dokázali společně naučit. Všechny děti četly dramatizaci příběhu O kůzlátkách, kterou si připravily pod vedením paní učitelky Homoláčové. Následovalo šerpování...

Letošní dětský den jsme oslavili na statku Střední zemědělské školy v Poděbradech. Pod vedením pana Kocmánka se děli mohly projet v opravdovém traktoru, soutěžily v koulení pneumatik, slalomu mezi sudy a viděli chov domácích zvířat. Výtvarná soutěž měla také jasné téma: traktor :-)

Čarodějnický rej pro všechny své mladší spolužáky tentokrát kompletně připravili naši páťáci. V úterý 30. dubna jsme se všichni bavili pod jejich taktovkou.