Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Monika Nepimachová
Metodik prevence sociálně patolog. jevů: Mgr. Veronika Homoláčová
Speciální pedagog: Mgr. Monika Nepimachová
Konzultační hodiny: dle dohody se zákonnými zástupci žáků
Kontakt: pevná linka: 325 546 064
               mobil:            702 036 901
               e-mail:           info@zs-budimerice.cz