Š K O L N Í    D R U Ž I N A

je otevřena v každý školní den
od 6:30 - 7:30 a následně od 11:05 - 15:30

Za pobyt dětí ve školní družině je vybírán poplatek ve výši 150,- Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek se platí na měsíc předem. 

Žák školy, který poplatek uhradí, se pak může účastnit zájmových činností organizovaných školou