Akce březen - duben

Březen 2020

2.3. Planeta Země - 5.ročník - kino Sokol Nymburk
5.3. Školní kolo recitace
11.3. BESIP - beseda s p. Cibulková - dopravní výchova
12.3. Předškoláček 14:00 hod. - 15.00 hodin
18.3. Frikulín
18.3. Okresní kolo v recitaci - vybraní žáci
19.3. Veselé zoubky 1.ročník
27.3. Noc s Andersenem - Obecní knihovna
Keramika v ZŠ - termín bude upřesněn


Duben 2020
15.4. Zápis do 1 .ročníku - 13.00 - 17.00 hodin
22.4. Náhradní zápis do 1.ročníku - 13.00 - 14.00 hodin
15.4. Frikulín
6.4. - 8.4. Velikonoční nadílka na školní zahradě
9.4. - 10.4. Velikonoční prázdniny
Výtvarná soutěž - Pohlednice k 600. výročí narození českého
krále Jiřího z Poděbrad
"Čarodějnický rej" - akce na zahradě školy
Exkurze do ZAHRADNICKÉ ŠKOLY v Městci Králové - jarní
výsadba - termín bude upřesněn
Den Země - Projektový den