Akce květen - červen 2018

3. 5. Poznáváme své okolí - parník Poděbrady. Odjezd od školy v 8:00 hod.

       Návrat 12:00 hod. Výlet je zdarma

5. 5. Vítání občánku 12:45 h, jen vybraní žáci

7. 5. Ředitelské volno

9. 5. Výlet do Prahy - vybíráme 100 Kč.

17.5. Environmentální výchova - ve škole ukázka osazování truhlíků ze SOŠ Městec Králové

25.5. Noc kostelů 16:00 hod. žáci nebudou odjíždět po obědě domů. Zůstávají ve škole.


 • 6. 6.                        Atletická olympiáda Hořátev - odjezd 7:30 hod. - návrat 12:00 hod.

  13. 6.                      Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáků - 15. 30 hod.

  14. 6.                      Beseda v městské knihovně Nymburk pro žáky 1. ročníku

  19. 6.                      Konzultační hodiny před vysvědčením 14:30 - 16:00 hod.

  21. 6.                      Dopravní hřiště Nymburk pro žáky 4. ročníku

  25. - 28.6.              Projekt - Ochrana člověka za mimořádných situací - pobyt na zahradě, zdravověda

  26. 6.                      Beseda o zdravovědě v Městci Králové - vybíráme 45 Kč na autobus