Výtvarná soutěž Besip

24.03.2019

Vítězka na slavnostním vyhlášení
Vítězka na slavnostním vyhlášení

Na počátku roku vyhlášená výtvarná soutěž Besip: "Slyšíme se, vidíme se, jezdíme a chodíme" má své vítěze. Výběr, jak tvrdí porota, byl velmi náročný, protože odevzdané výtvarné práce byly na velmi dobré úrovni a mnohdy bylo složité určit toho nejlepšího. Do soutěže bylo přijato mnoho výtvarných prací, které dorazily z různých škol našeho okresu.  

Blahopřejeme vítězce Bety Merhoutové za reprezentaci školy.

Vítězné práce jsou vystaveny v Informačním centru v Poděbradech. Jsou mezi nimi nejen výkresy stvořené různými technikami, ale také povídky a básničky. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo v pátek 22. března a ceny všem oceněným předala zástupkyně Besip, paní Veronika Cibulková.

Vítězná koláž
Vítězná koláž