Učení mimo lavice

27.09.2018

V rámci všech výukových předmětů se na naší škole snažíme o maximální propojení výuky s přírodou. K tomu využíváme školní zahradu, obecní hřiště, plánujeme vycházky do okolí, kde nejen individuálně, ale i ve skupinách "hnízdech", procvičujeme probrané učivo, ověřujeme poznatky v praxi, tvoříme různé projekty. O těchto aktivitách a měsíčních projektech pravidelně informujeme na webových stránkách školy.