Informování v době prázdnin

V době letních prázdnin podáváme veškeré informace na mobilním čísle 702 036 901. 

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 
ZŠ Budiměřice, okres Nymburk a jejich podmínek

Osobní účast žáka

Žákovi bude osobní účast ve škole umožněna jen v případě, že zákonný zástupce podepíše a předá škole tyto dokumenty:

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

Hygienická opatření

Seznamte se s dokumentem Provoz a hygienická opatření na Základní škole Budiměřice do konce školního roku 2019/2020 (PDF) a rozhodněte se, zda vaše dítě bude v tomto období navštěvovat naši školu.

Sdělte nám prosím tuto informaci v co nejbližším termínu, NEJPOZDĚJI DO 18. 5. 2020, abychom mohli realizovat další kroky v přípravě.

Důležitý je počet žáků, který se přihlásí, abychom rozhodli, jak výuku ve skupinách rozdělíme, abychom splnili max. počet žáků ve skupině = 15.

Informace nejen pro rodiče

Výsledky zápisu

V letošním roce probíhal zápis do prvního ročníku za mimořádné situace a bez žáků.

Výsledky o přijetí k základnímu vzdělání od školního roku 2020/2021 předkládáme ve formátu pdf ZDE

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo dnes Mimořádné opatření, které od zítřka, středy 11. 3. 2020, zakazuje všem žákům základních škol osobní přítomnost na vzdělávání. 

Jeho plné znění naleznete ZDE

Covid - 19

Vážení rodiče,

naše škola vybavena hygienickými potřebami v souvislosti s koronavirem, je zaveden zpřísněný režim a žáci byli poučeni. Omezili jsme také akce mimo školu.

Předškoláček

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
z důvodu mimořádných opatření je předškoláček plánovaný na čtvrtek 12.3.2020 zrušen.
Kolektiv pedagogů ZŠ Budiměřice

Pomůcky pro výuku

Vážení rodiče, v sekci "Organizace roku"  -> "Pomůcky" naleznete seznam pomůcek pro žáky jednotlivých ročníků naší školy.

Angličtina hravě

Vycházíme vstříc zájmu rodičů o výuku jazyka a i v novém školním roce pokračujeme s angličtinou hravou formou. Pod vedením pana učitele Křečka si žáci osvojují slovní zásobu, jednoduché věty a fráze.  Při hodinách jsou střídány různé pedagogické metody, například hravé momenty, písničky, vyplňování cvičných listů, kreslení apod. Děti se  tak nenásilnou formou učí mluvit a reagovat na cizí jazyk.