Od 1. září 2020 zahájila naše škola svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena omezení počtu žáků ve třídách, provoz ŠD a ŠV.

Zdůrazňujeme žákům i zaměstnancům školy zásady osobní a respirační hygieny.
Upozorňujeme zákonné zástupce našich žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 bude naše škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstva zdravotnictví.

Informace nejen pro rodiče

Výlet na zámek Loučeň

Na pondělí 14.9. plánujeme projektový den mimo školu v rámci Šablon II. na zámku Loučeň. Děti poznají nejenom zámek, ale i rozlehlý zámecký park s labyrinty.

Hurá do Mirakula!

Na děti čeká originální zábava a spousta nápaditých herních prvků jako jsou obří trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní chodby a prolézačky.
Projektový den v rámci Šablon II. se uskuteční v úterý 22.9.

Sportujeme na školní zahradě

Na úterý 29. září pro děti připravujeme zábavný den s hrami, soutěžemi a sportem na naší školní zahradě. Akce se bude konat pouze za příznivého počasí.

Angličtina hravě

Vycházíme vstříc zájmu rodičů o výuku jazyka a i v novém školním roce pokračujeme s angličtinou hravou formou. Pod vedením paní učitelky Ivy Pavlové si žáci osvojují slovní zásobu, jednoduché věty a fráze.  

Předškoláček

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
předškoláček začne probíhat od 21.10.2020 od 14:00 do 15:00.

Těšíme se na děti!
Kolektiv pedagogů ZŠ Budiměřice

Covid - 19

Naše škola je vybavena hygienickými potřebami v souvislosti s koronavirovou infekcí.

Je zaveden zpřísněný režim a žáci byli poučeni. 

Pomůcky pro výuku

Vážení rodiče,

v sekci "Organizace roku"  -> "Pomůcky" naleznete seznam pomůcek pro žáky jednotlivých ročníků naší školy.

Třídní schůzky

Srdečně Vás zveme na první třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek 3. září od 15:30.

Setkáte se s třídními učiteli svých dětí a obdržíte celou řadu informací, které souvisí se zahájením nového školního roku.

Těšíme se na společné setkání.