Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy, 
vzhledem k nařízení vlády ČR se od středy 11. 3. 2020 ruší výuka na ZŠ včetně provozu ŠD a ŠJ a to do odvolání. Sledujte prosím aktuální informace v médiích.
O situaci Vás budeme průběžně informovat, prostřednictvím vašeho e-mailu.

Informace nejen pro rodiče

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Ve smyslu mimořádných opatření a minimalizace osobního styku proběhne ZÁPIS na naší škole bez osobní přítomnosti dítěte a zákonných zástupců ve škole.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení).
Přihlášky přijímáme v období od 1. dubna do 22. dubna 2020.
Výsledky zápisu budou zveřejněny na stránkách naší školy dne 30. dubna 2020.
Žádost o přijetí s potřebnými náležitostmi můžete zaslat vlastní, nebo použijte žádost z našich stránek.
Přihlášku je možné doručit:
1. Do datové schránky školy
2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
3. Poštou
Děkujeme za pochopení a těšíme se na osobní setkání hned, jak to bude možné.
Mgr. Monika Nepimachová - ředitelka školy

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo dnes Mimořádné opatření, které od zítřka, středy 11. 3. 2020, zakazuje všem žákům základních škol osobní přítomnost na vzdělávání. 

Jeho plné znění naleznete ZDE

Covid - 19

Vážení rodiče,

naše škola vybavena hygienickými potřebami v souvislosti s koronavirem, je zaveden zpřísněný režim a žáci byli poučeni. Omezili jsme také akce mimo školu.

Předškoláček

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
z důvodu mimořádných opatření je předškoláček plánovaný na čtvrtek 12.3.2020 zrušen.
Kolektiv pedagogů ZŠ Budiměřice

Pomůcky pro výuku

Vážení rodiče, v sekci "Organizace roku"  -> "Pomůcky" naleznete seznam pomůcek pro žáky jednotlivých ročníků naší školy.

Angličtina hravě

Vycházíme vstříc zájmu rodičů o výuku jazyka a i v novém školním roce pokračujeme s angličtinou hravou formou. Pod vedením pana učitele Křečka si žáci osvojují slovní zásobu, jednoduché věty a fráze.  Při hodinách jsou střídány různé pedagogické metody, například hravé momenty, písničky, vyplňování cvičných listů, kreslení apod. Děti se  tak nenásilnou formou učí mluvit a reagovat na cizí jazyk.