Informace nejen pro rodiče

První rodičovská schůzka

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zveme Vás na první společné setkání

- rodičovskou schůzku -

v úterý, dne 18.6.2019 v 15:00 hodin do budovy ZŠ Budiměřice.

Na schůzce budou sděleny informace o pomůckách pro první třídu, organizaci výuky, o školní družině, stravování, zázemí školy a dalších aktivitách a nabízených zájmových útvarech.

Rádi zodpovíme i vaše další dotazy.

Výlet do ZOO Praha

Na závěr školního roku organizuje naše škola za přispění obce Budiměřice školní výlet do ZOO v Praze - Tróji. 

Výlet se bude konat v úterý 25.6. a o organizačních detailech vás budeme včas informovat. 

Angličtina hravě

Vycházíme vstříc zájmu rodičů o výuku jazyka a pokračujeme s angličtinou hravou formou. Pod vedením pana učitele Křečka si žáci osvojují slovní zásobu, jednoduché věty a fráze.  Při hodinách jsou střídány různé pedagogické metody, například hravé momenty, písničky, vyplňování cvičných listů, kreslení apod. Děti se  tak nenásilnou formou učí mluvit a reagovat na cizí jazyk.

Beseda o včelách

V úterý 2. dubna proběhne v naší škole beseda na téma "Včely"

Děti se seznámí s životem včel a nahlédnou do života v úlu. Ukážeme si také včelařské pomůcky a potřeby jako je kuřák, kukla, rozpěrák a troud...) 

Beseda je zdarma a každý dostane malý dárek.

Noc s Andersenem

Večerní, literárně-hravá, přespávací akce v knihovně pro děti se koná v Obecní knihovně v Budiměřicích od pátku 29.3. od 18:00 do soboty 30.3. do 8:30 hod.

Akce je určena pro děti od 6 let s trvalým pobytem v Budiměřicích, Rašovicích a Šlotavě nebo navštěvující ZŠ Budiměřice.

Přihlášky na OÚ Budiměřice.

Počet účastníků je omezen.

ZMĚNA: Frikulín 27. března

Při dalším setkání s Frikulínem v obecní knihovně si budeme povídat o Janu Amosu Komenském. 

Čeká nás další zajímavé vyprávění, čtení a také tvoření z papíru. 

Plavání ve školním roce

2018 - 2019

Hodiny plavání ve školním roce 2018 - 2019 zabezpečuje Plavecká škola Tvrz ve Sportovním centru v Nymburce. Hodiny plavání budou probíhat v měsících květen až červen.

Konzultace s rodiči

Ve středu 23. ledna od 15:30 hodin se konají konzultace o prospěchu a chování našich žáků.

Uvítáme váš zájem a rády poskytneme informace týkající se hodnocení vašich dětí. V případě zájmu domluvíme další vhodné společné postupy.

Přednáška o šikaně

Ve středu 9. ledna se bude konat přednáška o šikaně. Naši žáci se dozvědí více o této problematice, jak se před šikanou bránit, koho oslovit, jak si říct o pomoc a podobně. Na přednášku vybíráme od každého žáka 40,- Kč.

Promítání ve škole 11. února

Sférické kino je úžasný edukační prostředek, který umožňuje zažít si nové informace přímo na "vlastní kůži". Díky živému prožitku pak nastává lepší zapamatování a pochopení prezentovaného učiva. Prostřednictvím projekce v kopuli je zprostředkován sférický výhled 360°, který v běžném kině není možný. Děti při projekci navíc leží, čímž je zážitek z projekce ještě umocněn :-)

Lampionový průvod

Společně s obcí Budiměřice jsme připravili slavnost k 100. výročí založení Československé republiky. Fotografie z lampiónového průvodu a následného vystoupení naleznete ve fotogalerii.